Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną. 

Adresat:

 

Kryminoteka Marcin Myszka

ul. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań 

NIP: 779 250 78 81

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących towarów: 

Zwracane towary: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zapłacona cena: ..........................................................................................................................

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ..............................................................................

Imię i nazwisko konsumenta: ......................................................................................................

Adres konsumenta: .....................................................................................................................

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację

Adres e-mail konsumenta: ..........................................................................................................

Numer telefonu konsumenta: .....................................................................................................

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

.....................................................................................................................................................     .............................                                                        ..........................................

     data wypełnienia                                                               podpis konsumenta 

                                                                      (jeżeli formularz przesyłany jest w formie papierowej)

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Kryminoteka Marcin Myszka ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań NIP: 779 250 78 81. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem Kryminoteka Marcin Myszka ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań NIP: 779 250 78 81. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.